Song: vaLaiyOsai
Film: sathyA
Notes: s r1 g2 m1 p d1 n2 S

vaLaiyOsai sala sala salavena kavidhaigaL padikkudhu kuLu kuLu thendral kAtrum veesudhu
p.n. s s  s s s s s s s s  s r s  r  s n. n.n. s r s r  s  r  g r  s s s

sila nEram silu silu siluvena siRu viral pada pada thudikkudhu engum dhEham koosudhu
p.n. s s  s s s s s s s s  s r s r  s n. n.n. s r s r  s r  g r  s s s

chinna peN peNNalla vaNNa poondhOttam
s  r g  s r g s r rp mp m

kottattum mELamdhAn andru kAdhal thErOttam
s r g  s r g  s r rp m  g r n.

(vaLaiyOsai...)

Stanza 1:

oru kAdhal kadidham vizhi pOdum
pm g m  g r s  r s  n.s

unnai kANum sabalam vara koodum
p m  g m  g r s  r s n. s

nee pArkkum pArvaihaL poovAhum
s  r  m  d m r  s r mdm

nenjukkuL thaikkindra muLLAhum
s r m  d  m  r s r mdm

kaNNE en kaN patta kAyam
p d n nS n d p mg3

kai vaikka thAnAga ARum
p  d  n S n d pd

munnAlum pinnAlum thaLLAdum
p d m  m p g  g  m r

en mEni en mEni un thOzhil Adum nAL
p d m m p g g gp m  gr  n.

(vaLaiyOsai...)

Stanza 2: (notes similar to Stanza 1)

unnai kANAdhurughum nodi nEram
pala mAdham varudam ena mARum
neengAdha reengAram nAn dhAnE
nenjOdu nenjAga nindrEnE
rAgangaL thALangaLOdu
rAja un pEr sollum pAru
sindhAmal nindrAdum sendhEnE
sangeedham undAgum nee pEsum pEchil dhAn

(vaLaiyOsai...)