Uthara Swayamvaram Rhythm Chord Improv

Rhythm guitar chords and singing of Uthara Swayamvaram

Hosanna Rhythm Chord Improv

Rhythm guitar chords and singing of Hosanna

Puthu Vellai Mazhai Rhythm Chord Improv

Rhythm guitar chords and singing of Puthu Vellai Mazhai

Surya Kireedam Rhythm Chord Improv

Rhythm guitar chords and singing of Surya Kireedam