Malahari Geetam Chords - Padmanabha ParamapurushaC#                C       C          Bbm           Fm      Cm

|R   S   D    | S -   | S -     || M  G   R    | M  M  | P - ||
|Pa du ma | na - | bha - || pa ra ma | pu ru | sha - ||

Ab               Fm   Cm     Ab             E       Bbm

|S   D D    | D P | M P || D     D P | M G | R S ||
|Pa ram - | jo -  | - thi || swa ru - | pa - |  -   - ||

C#            C         C           Bbm        Fm       Cm

|R  S  D  | S -     | S -      || M G R    | M M    | P    - || 
|Vi du ra | van - | dhia - || vi ma la | cha ri | tha - ||

Ab              Fm      G       Ab          E        C

|S  D  D    | D P  | M P || D D P  | M G | R S ||
|Vi hang - | ga - | - di   || ro - ha | na - | -   - ||


G                  Cm      Ab     C#          C          G 

|P  M     P   | D  S  | D S || R S  D  | D   S  | D P ||
|U dha dhi | ni va | - sa || u ra ga | sa ya | - na ||

Fm           Cm                      C#            Cm

|D D  P   | P -    | P M        || R    M M | P -     | P - ||
|U - nna | tho - | nna tha || ma hi -   | ma - | - - ||

Fm             Cm                     C#           E        Bbm

|D   D   P  | P -  | P     M    || R  - M     | M G | R      S  ||
|Ya du ku | lo - | ttha ma || ye - gna | ra  - | kshaka ||

C               Ab     G                Em        Bbm

|S -  S     | D D | D        P  || P  - P    | M G | R S ||
|G - gna | si -   | ksha ka || ra - ma | na - | - ma ||

           (C#        )

(Paduma)

 

Ab               G             Fm     Cm        Fm        C#

|D S -        | D     P   | M P || D  D P | M   G   |  R  S ||
|Vi bhee - | sha na | pa - || la ka - | na mo | na mo ||

Ab          Cm     G         Cm        Bbm     C 

|D   S - | D  P  | M P  || D  D  P| M  G    | R   S    ||
|I bha - | va ra | da - || ya ka - | na mo | na mo ||

G           Cm    Ab     C#        C       G 

|P M P | D S | D S || R S D | D S | D P ||
|Su bha - | Pra da | Su ma || no - ra | da - | - Su ||

Fm        Cm            C#       Cm

|D D P | P - | P M || R - M | P      -  | -     -      ||
|Re - ndra | Ma - | no - || ran - ja | na - | - - ||

Fm        Cm            C#        E       Bbm

|D D  P | P  -  | P  M   || R   -  M  | M G | R S ||
|A bhi - | na - | va pu || ran - da | ra -  |  - vi ||

C Ab G Fm Bbm

|S  -  S | D    D | D  P  || P  -  P   | M G | R S ||
|tal - la | bhal - | la re || ra - ma | na - | - ma ||

(C#        )

                     (Padma  )