Song: veNNilavE
Film: vEttaiyAdu viLaiyAdu
Notes: s r2 g2 m1 p n2 S

veNNilavE veLLi veLLi nilAvE pOgum idam ellAmE kooda kooda vanthAy
g m p p m p m g g m m g m  gs  s g g g m m p g m

veNNilavE veLLi veLLi nilavE natchaTHira pattALam koottikkoNdu vanthAy
g m p p m p m g g m m g m g s s g g  g  m m p g m

manjaL veyil mAlaiyidhE
p S  R GR R S m p

mella mella iruLudhE
p S R GR RS m p

paLiCHidum viLakkugaL pagalpOl kAttudhE
p S R M  G M G R  n S R  GM P R

thayakkangaL vilagudhE
p S R GR R S m p

thavippugaL thodarudhE
p S R GR R S m p

aduTHadhu enna enna enRE thAn thEduthE
pS R M  G M G R n S R  GM P R

(veNNilavE)

(notes like "manjaL veyil")
ulagaTHin kadaisi nAL
inRuthAnA enbadhupOl
pEsi pEsi theerTHa pinnum EdhO onRu kuRaiyudhE
ingE oru chinnanjchiRu
maragadha mOtcham vanthu
kuRukuRu minnal ena kuRukkE OduthE

(veNNilavE)

(manjaL veyil)

vaNNangaL vaNNangaL aRRa vazhiyil vazhiyil silar nadakkiRAr nadakkiRAr
G S S  G S S  S S G S S  G S S  S S  G S G GM G S G GM

manjaLum paCHaiyum koNdu peyyudhu peyyudhu mazhai nanaigiRAr nanaigiRAr
G S S  G S  S  S S G S S  G S S  S S  G S G GM G S P M

yArO yArO yArO avaL
M P P M G R Sn

hE yArO yArO yArO avan
M M P P M G R SR

oru kOdum kOdum vettikkoLLa
MM M P  P M  G R S n

iru thaNdavALam ottiCHella
pn S  S S G  R S S RGR

(veNNilavE)

(notes like "manjaL veyil")
innum konjcham neeLa vENdum
intha nodi intha nodi
eTHanaiyO kAlam thaLLi
-nenjchOram paniTHuLi
-ninRu pArkka nEraminRi
senRukoNdE irunthEnE
-niRka vaiTHAL pEsavaiTHAL
-nenjchOram paniTHuLi
O-hO...)..)